Pracovní příležitosti

 

Máte-li zájem o práci ve společnosti P Automobil Import s.r.o., pošlete své CV na adresu marta.stepanovska@p-automobil-import.cz nebo faxem na tel. č. 244 118 803. Děkujeme.


Odesláním a doručením životopisu souhlasíte, aby P Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 25080229, oddíl C. vložka 47847 vedená u rejstříkového soudu v Praze, zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v životopise pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení. P Automobil Import s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje obsažené v doručených životopisech použije pouze k uskutečnění výběrového řízení a nebude tyto údaje předávat třetím osobám. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem doručeným do sídla firmy na adresu Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Ochrana Vašich osobních údajů je dána § 21 zákona č. 101/2000 Sb.