Finanční leasing

Finanční leasing

/image/03/3/peugeot_traveller_layout6-4.78033.jpg

Finanční leasing je finančním pronájmem. Předmět leasingové smlouvy je po celou dobu trvání smluvního vztahu ve vlastnictví leasingové společnosti, nájemce je provozovatelem. Součástí smlouvy je předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové smlouvy za předem definovanou cenu (příp. poplatek). Předmět financování není v průběhu smlouvy v aktivech (majetku) společnosti, do kterých může, ale nemusí vstoupit teprve po skončení leasingové smlouvy. V současnosti je minimální délka finančního leasingu stanovená pro podnikatele 54 měsíců.

Další informace

ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

Splátka je časově rozlišeným provozním nákladem, předmět financování není odepisován klientem, ale leasingovou společností.

REŽIM DPH

Klient si uplatňuje odpočet DPH ze splátky průběžně, dle splátkového kalendáře. Financovanou hodnotou je v případě fin. leasingu vždy cena bez DPH.

Výhody

  • Nevstupuje do aktiv (nemá vliv na ROA)
  • Nejsnazší dostupnost