MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (COVID-19) ČTĚTE ZDE

PSA investuje 200 milionů EUR do modernizace „Sochaux 2022“

Skupina PSA investuje 200 milionů EUR do projektu modernizace „Sochaux 2022“

Skupina PSA investuje 200 milionů EUR do projektu modernizace „Sochaux 2022“

Skupina PSA investuje 200 milionů EUR do projektu modernizace „Sochaux 2022“

  • Investice na úrovni, která umožní zmodernizovat historický podnik a zajistit jeho trvalost;
  • Pořízení nové lisovací linky, ve Francii poprvé za posledních více než 20 let;
  • Zlepšení logistického toku výroby díky výstavbě nové budovy lisovny;
  • Víceúčelový způsob výroby více tvarů umožňující vyrábět až 6 různých typů karoserie;
  • Více než 60 000 hodiny školení na podporu projektu a výrazné zlepšení ergonomie pracovišť.

Skupina PSA ukazuje projektem „Sochaux 2022“, na němž již 36 měsíců pracuje multidisciplinární tým podniku v Sochaux, svou snahu udělat z podniku v Sochaux, kde skupina historicky působí, referenční továrnu.

Cílem tohoto strategického projektu je zjednodušit tok výroby, který byl zděděn od způsobu výroby používaného po více než sto let a který podniku v Sochaux neumožňuje využít svůj plný potenciál oproti ostatním výrobním podnikům skupiny PSA.

Obnovení návaznosti výroby v jednotlivých budovách umožní snížit jejich nepravidelné vytížení: Sochaux je dnes složitý výrobní závod, který se rozkládá na ploše 200 hektarů, je v něm 24 km dopravníků a denně se zde pohybují desítky kamionů, které převážejí součásti vyráběných vozidel.

Po ukončení transformace bude podnik v Sochaux schopen reagovat na měnící se očekávání zákazníků díky flexibilnímu víceúčelovému toku výroby umožňujícího vyrábět až šest různých verzí karoserie, s výrobní kapacitou 400 000 vozů ročně, což je víc než průměr za posledních 10 let.

K pořízení nové velké postupové lisovací linky ve Francii nedošlo více než 20 let. Půjde o linku poslední generace schopnou vyrábět vysokou rychlostí různé díly včetně ocelových i hliníkových.

Během modernizace podniku v Sochaux dojde i ke zřízení víceúčelového mimořádně flexibilního pokovovacího zařízení, které zvládne nejrůznější výrobu podniku, a ke zřízení montážní haly na nejlepší světové úrovni, která bude umístěna uprostřed továrny, co nejblíže k ostatním výrobním budovám. Montážní hala bude splňovat nejvyšší světové normy.

Továrna v Sochaux, zkoncipovaná v souladu s principy továrny budoucnosti, bude využívat nejnovější digitální nástroje, logistiku „full kitting“ a mobilní řídící platformy pro lepší ergonomii a optimální úroveň kvality. Haly a dílny budou vybavené na úrovni 21. století, tak aby splňovaly nejvyšší standardy v oblasti ergonomie pro zaměstnance.

Transformace plánované v rámci tohoto projektu „Sochaux 2022“ umožní upravit tradiční výrobní podnik skupiny PSA v souladu se zásadami programu „špičková výrobní továrna“ a zajistí mu díky vysoké výkonnosti budoucnost.

Ředitel pro region Evropa Maxime Picat k tomu uvedl: „Sochaux dnes vyrábí nejdůležitější vozy skupiny PSA, mimo jiné model 3008, který dosáhl úžasného obchodního úspěchu, a začne se zde vyrábět vůz pro značku Opel. Vím, že se mohu spolehnout na profesionalitu a silné odhodlání všech zaměstnanců naší tradiční továrny, se kterými jsem měl možnost pracovat, a že budeme moci nadále splňovat očekávání současných i budoucích zákazníků.“

Výrobní ředitel skupiny PSA Yann Vincent dodal: „Projekt 'Sochaux 2022 ‑ automobil si rýsuje vlastní budoucnost' dokonale odráží vůli skupiny PSA podílet se na vytváření průmyslové budoucnosti ve Francii."

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=Dlm3OlmBMy8&feature=youtu.be