Podívejte se na obsah
ELEKTROMOBILITA

ELEKTROMOBILITA PEUGEOT

POWER OF CHOICE

Široká nabídka elektrifikovaných vozů PEUGEOT umožní zvolit mezi elektromobily a plug-in hybridními vozy ten, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Na výběr máte rovněž různé druhy pohonu: benzinový nebo dieselový motor či elektromotor.

A to vše bez kompromisů.

 

Proč zmiňujeme absenci kompromisů?

 

Protože nemusíte oželet žádnou z vlastností, která je vozům PEUGEOT vlastní. Elektrifikované vozy mají stejně prostorný interiér i zavazadelník jako klasické verze se spalovacím motorem.

 

Ať se rozhodnete pro jakýkoli model, PEUGEOT vám v rámci své nabídky poskytne možnost volby:

 

- 100% elektrický pohon malého městského vozu či kompaktního SUV

- nebo plug-in hybridní pohon u hatchbacku, SUV či elegantního kombi vhodného pro delší trasy.

 

Tuto koncepci u společnosti PEUGEOT nazýváme výstižně POWER OF CHOICE.

Výhody 100% elektrické jízdy

5 NUL pro pohodlné cestování

POTĚŠENÍ Z JÍZDY

Elektrifikované vozy umocňují potěšení z jízdy a přinášejí nové zážitky, jako je plynulá jízda bez trhání, rychlý nástup akcelerace díky okamžitému točivému momentu a absence vibrací z motoru.

Při jízdě po městě navíc přispívají elektrifikované vozy ke snížení hlučnosti, protože elektromotor je tichý. Řidiči i jeho spolucestujícím zajistí velmi příjemné cestování.

Elektrifikace nového vozu PEUGEOT 3008 umožnila vedle klasického předního náhonu i vznik verze HYBRID4 s pohonem všech kol a výkonem 300 k. Ta kombinuje mimořádné jízdní vlastnosti s výbornou ovladatelností a zároveň optimalizuje spotřebu paliva díky dvěma elektromotorům a funkci rekuperace.

 

 

U elektrických a plug-in hybridních vozů má PEUGEOT i-Cockpit® specifické rozhraní, které umožňuje zobrazení informací o jízdě na palubním přístrojovém panelu přímo v zorném poli řidiče (režim jízdy, měřič výkonu a dojezd v plně elektrickém režimu) a na centrálním dotykovém displeji. Zde naleznete mimo jiné statistiky spotřeby.

SNADNÝ PROVOZ

Abychom naše zákazníky podpořili při přechodu na elektrifikované vozy a zároveň zjednodušili každodenní provoz, nabízíme celou řadu doplňkových služeb založených na třech hlavních principech: dobíjení, mobilita a jistota.

Závazky PEUGEOT v oblasti životního prostředí

Ekologie

Analýza životního cyklu LCA: Life Cycle Analysis  :

 

Podle studie Transport & Environment (T&E) vypouští elektrifikovaný vůz během svého životního cyklu o 50 % méně emisí CO2 než průměrný evropský vůz vybavený spalovacím motorem.

 

Vozy se 100 % elektrickým pohonem nevypouštějí při jízdě žádné emise CO2 ani jiné znečišťující plyny.

 

Uhlíková stopa elektrifikovaných vozů závisí na způsobu výroby elektřiny, ale také na emisích CO2 spojených s výrobou baterie.

 

 

Výroba elektrifikovaných vozů a baterií

Baterie elektrifikovaného vozu:

  • Lithium-iontová baterie neobsahuje kovy vzácných zemin.
  • Tři převládající použité materiály jsou ocel, hliník a plasty.

 

PEUGEOT požaduje od svých dodavatelů, aby vzhledem k použitému materiálu:

  • Zajistili, že budou suroviny dodávány odpovědným způsobem,
  • U některých výrobků předložili podrobné složení použitých materiálů i jejich původ.
Recyklace baterií

PEUGEOT od roku 2012 recykluje baterie používané ve svých elektromobilech a plug-in hybridních vozech. S ohledem na recyklaci baterií Lithium-iontové (Li-Ion) a Nikl-Metal-Hydridové (NiMh)  spolupracuje s řadou specializovaných firem.

 

Například partnerská francouzská společnost získala stříbrnou medaili udělovanou organizací ECOVADIS za své výsledky v oblasti CSR CSR – Corporate Social Responsibility znamená v překladu Společenská odpovědnost firem a zjednodušeně představuje příspěvek firem k udržitelnému rozvoji  s ohledem na nakládání s vyřazenými bateriemi.

 

Skupina Stellantis se po celém světě aktivně zapojuje do této odborné oblasti s cílem rozvíjet síť pro recyklaci baterií s ohledem na celý životní cyklus od oprav, repasování, hledání řešení pro opakované použití až po recyklaci po skončení životnosti.

Partnerství – Národní lesní úřad (National Forestry Office) 

Projekt PEUGEOT-ONF Forest Carbon Sink byl zahájen společností PEUGEOT v roce 1998 a jeho cílem je pochopit dynamiku obnovy tropických lesů a jejich úlohu při pohlcování a ukládání skleníkových plynů.

 

Projekt probíhá v severozápadní části brazilského spolkového státu Mato Grosso a zahrnuje celkovou rozlohu 10 287 ha, z toho více než 7 000 ha zachovalého amazonského pralesa a 2 000 ha bývalých pastvin. Od roku 1999 bylo na těchto znehodnocených půdách vysázeno více než 2,5 milionu stromů převážně původních druhů pro obnovu původního porostu.

Pojištění od PSA

POMOC PŘI OBNOVĚ LESŮ. PLÁNUJTE BUDOUCNOST A PODPORUJTE NÁRODNÍ LESNÍ ÚŘAD!

PSA Assurance ve spolupráci s AXA Hearts in Action a Národním lesním úřadem (ONF) vysazují ve Francii stromy.

 

Zákazníkům, kteří využijí nabídky, je zasílán certifikát o výsadbě.

 

Požádejte o bezplatnou cenovou nabídku Prezentaci produktů PSA Assurance, sběr dat a správu záruk provádí AssurOne Group, pojišťovací makléř, SAS s kapitálem 5 191 761 EUR – RCS Nanterre 478 193 386 – Sídlo 2/8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières sur Seine – Zprostředkovatel pojištění N° ORIAS 07003778 (www.orias.fr). Pojištění zajišťují společnosti AXA France IARD, SA s kapitálem 214 799 030 EUR – RCS Nanterre 722 057 460 a AXA Assurances IARD Mutuelle, vzájemná pojišťovna – SIREN 775 699 309, společnosti, které se řídí francouzským zákoníkem pojištění a mají sídlo na adrese 313 Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre, jednající společně a nerozdílně. PSA Assurance je ochranná známka registrovaná společností PSA AUTOMOBILES, SA s kapitálem 300 176 800 EUR – RCS Versailles 542 065 479 – sídlo: 2 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy a provozovaná společností CREDIPAR, SA s kapitálem 138 517 008 EUR, RCS Versailles č. 317 425 981 – sídlo: 2–10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy – pojišťovací zprostředkovatel č. ORIAS 07004921 (www.orias.fr). AssurOne Group, AXA a CREDIPAR podléhají dohledu ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. AXA Hearts in Action je asociace podle francouzského práva z roku 1901 se sídlem na 23 avenue Matignon 75008 Paříž. Office National des Forêts (ONF) je státní veřejná instituce průmyslové a obchodní povahy, zapsaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem B 662 043 116, se sídlem na adrese 2, avenue de Saint Mandé, 75570 Paris Cedex 12.  na míru a volejte 0 970 269 269 bezplatné volání .