Podívejte se na obsah
Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah:

 1. Kategorie zpracovávaných dat / Odkazy na jiné webové stránky/aplikace
 2. Informace o zpracování osobních údajů
 3. Interakce se sociálními sítěmi
  • Pomoc zákazníkům prostřednictvím sociálních sítí
  • Odkazy na sociální sítě / pluginy sociálních sítí (např. tlačítko TO SE MI LÍBÍ).
 4. Vaše práva
 5. Změny v zásadách ochrany osobních údajů
 6. Kontaktujte nás

 

Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti Automobiles Peugeot. Provozuje je akciová společnost Automobiles Peugeot se sídlem ve Francii na adrese 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy. Hosting těchto webových stránek je realizován v Evropě a zajišťuje ho skupina PSA.

 

Než začnete prohlížet a používat tyto webové stránky, přečtěte si prosím tyto Zásady pečlivě, protože vysvětlují, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány. Používáním těchto webových stránek dáváte najevo, že s těmito Zásadami souhlasíte.

1. TYPY ZPRACOVÁVANÝCH DAT / ODKAZY NA JINÉ WEBY ČI APLIKACE

Společnost PEUGEOT dbá na vaše soukromí. Prostřednictvím těchto stránek shromažďuje a zpracovává různé typy osobních údajů. Ty zahrnují:

 

Informace, které nám poskytujete při registraci, jako jsou odpovědi na otázky a dotazníky při používání stránek (např. jméno, adresa, e-mailová adresa).

Informace, které potřebujeme, když nahlásíte problém na našich webových stránkách.

Informace shromážděné pomocí cookies.

Informace o vašem vozu a konkrétní údaje ze smlouvy, které potřebujeme pro individuální přizpůsobení stránek (např. datum koupě, servisní data) a pro poskytování kvalitního servisu pro váš vůz.

Více podrobností viz článek 2.

 

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky PEUGEOT či skupiny PSA nebo na webové stránky obchodních partnerů, autorizované provozovny, další partnerské společnosti nebo weby sociálních sítí. Při klikání na některý z výše uvedených odkazů stránek PEUGEOT či třetích stran, mějte na paměti, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Při používání těchto webových stránek zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

 

Tato aplikace může rovněž obsahovat náhledy jiných webových stránek PEUGEOT či Skupiny PSA nebo webových stránek třetích stran. PEUGEOT poskytuje jejich obsah svým uživatelům pro vyšší pohodlí. V důsledku toho můžete při návštěvě stránky s takovým obsahem obdržet soubory cookies z těchto webových stránek třetích stran. Více informací naleznete v „Zásadách správy souborů cookies“.

 

 

Upozorňujeme, že PEUGEOT nenese žádnou odpovědnost za obsah ani nemá žádné závazky vyplývající z webových stránek třetích stran.

 

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely správy a vyřizování vašich žádostí a pro obecné administrativní účely společnosti Automobiles Peugeot jako správce údajů, a to způsobem uvedeným níže.

 

Jako správce zpracováváme vaše osobní údaje následujícím způsobem:

Data / Kategorie dat (povinné údaje jsou označeny*) Účel(y)

Identifikace a kontaktní údaje

(jméno*, e-mail*; telefonní číslo, poštovní adresa (*v případě potřeby)), podrobnosti o vozu*, zvolený partner PEUGEOT*, zájem o pronájem (leasing)/ financování, typ poptávky (*v případě potřeby), fleetové specifikace (*v případě potřeby)

Kontakt, komunikace a zpracování žádostí

Identifikace a kontaktní údaje

(jméno, e-mail*)

Správa odběru/odhlášení newsletteru
Identifikace a kontaktní údaje*, preferovaný kontakt, údaje o voze*, specifikace produktu a služby*, technické údaje o voze a servisní údaje, technické údaje o dílech a příslušenství, dílenské a servisní údaje Správa odběru/odhlášení newsletteru
Informace shromážděny na základě cookies Více informací naleznete v Zásadách správy souborů cookies v dolní části stránky

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné a představují smluvní požadavek. Proto jste povinni nám je sdělit. Pokud tyto údaje nesdělíte, nebudeme moci na vaši žádost reagovat.

 

V závislosti na vašem profilu a uživatelském chování se vám může při prohlížení našich webových stránek zobrazit vyskakovací okno s nabídkou zkušební jízdy či slevou na model, o který jste projevili zájem.

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu deseti let od ukončení smluvního vztahu. Pokud jste udělili souhlas s použitím vašich údajů pro marketingové účely, budou vaše osobní údaje pro tyto účely uchovávány po dobu tří let od posledního kontaktu s námi.

 

Vaše osobní údaje předáváme následujícím příjemcům z níže uvedených důvodů:

 

1 . Pro účely související s plněním smlouvy nebo s opatřeními přijatými na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Data / Kategorie dat Účel(y) Příjemce (Příjemci)

Identifikace a kontaktní údaje

 

(jméno*, e-mail*; telefonní číslo, poštovní adresa (*v případě potřeby)), podrobnosti o vozu*, zvolený partner PEUGEOT*, zájem o pronájem (leasing)/ financování, typ poptávky (*v případě potřeby), fleetové specifikace (*v případě potřeby)

Kontakt, komunikace a zpracování žádostí

 

Správa odběru/odhlášení newsletteru

Automobiles Peugeot a PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francie a váš zvolený partner PEUGEOT.

 

Výše uvedení příjemci sdílejí vaše osobní údaje se svými poskytovateli IT služeb, kteří jim pomáhají při správě výše uvedených účelů, a to zejména s:

 

 • Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex – Francie), který zaměstnává další zpracovatele, kteří se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), a tedy v zemi bez odpovídající úrovně ochrany údajů. Evropská komise nepřijala žádné rozhodnutí o přiměřenosti, ale existují odpovídající záruky, které jsou v tomto případě příslušnými Závaznými pravidly společnosti (BCR). Chcete-li získat kopii, klikněte na tento odkaz: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

 

 • Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, France), který spolupracuje s dalšími (sub)dodavateli se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), a tedy v zemi bez odpovídající úrovně ochrany údajů. Evropská komise nepřijala žádné rozhodnutí o přiměřenosti, ale existují odpovídající záruky, které se v tomto případě řídí příslušnými Závaznými pravidly společnosti. Více informací získáte kliknutím na odkaz: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

 

 • Salesforce (salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom) se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Jsou zavedena vhodná ochranná opatření, kterými jsou v tomto případě příslušná závazná firemní pravidla. Více informací získáte kliknutím na odkaz: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

 

 • BETC, 1 Rue de l'Ancien Canal, 93 500 Pantin, Francie, která zapojuje další subdodavatele se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHS).
 • Mediacom, 57 Rue de Villiers, 92 200 Neuilly-sur-Seine
 • Zeta Global, 3 Park Avenue, New York, NY 10016, USA
 • IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Francie
2. Pro účely související s oprávněnými zájmy správce nebo třetí strany v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud jste nevyužili svého práva vznést námitku (čl. 21 odst. 1 GDPR):
Data / Kategorie dat Účel(y) Příjemce (Příjemci)
Identifikace a kontaktní údaje*, specifikace produktu a služby* Průzkum trhu a spotřebitelské průzkumy ke zjištění názorů na produkty a služby PEUGEOT (např. průzkumy spokojenosti zákazníků) pouze v případě, že je možné zákazníka kontaktovat prostřednictvím komunikačního kanálu zvoleného pro tyto účely bez nutnosti předchozího souhlasu.

Automobiles Peugeot a PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francie a váš zvolený partner PEUGEOT.

 

Výše uvedení příjemci sdílejí vaše osobní údaje se svými poskytovateli IT služeb, kteří jim pomáhají při správě výše uvedených účelů, a to zejména s:

 

 • Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex – Francie), který zaměstnává další zpracovatele, kteří se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), a tedy v zemi bez odpovídající úrovně ochrany údajů. Evropská komise nepřijala žádné rozhodnutí o přiměřenosti, ale existují odpovídající záruky, které jsou v tomto případě příslušnými Závaznými pravidly společnosti (BCR). Chcete-li získat kopii, klikněte na tento odkaz: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

 

 • Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, France), který spolupracuje s dalšími (sub)dodavateli se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), a tedy v zemi bez odpovídající úrovně ochrany údajů. Evropská komise nepřijala žádné rozhodnutí o přiměřenosti, ale existují odpovídající záruky, které se v tomto případě řídí příslušnými Závaznými pravidly společnosti. Více informací získáte kliknutím na odkaz: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

 

 • Salesforce (salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom) se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Jsou zavedena vhodná ochranná opatření, kterými jsou v tomto případě příslušná závazná firemní pravidla. Více informací získáte kliknutím na odkaz: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

 

 • BETC, 1 Rue de l'Ancien Canal, 93 500 Pantin, Francie, která zapojuje další subdodavatele se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHS).
 • Mediacom, 57 Rue de Villiers, 92 200 Neuilly-sur-Seine
 • Zeta Global, 3 Park Avenue, New York, NY 10016, USA
 • IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Francie
3 . Pro účely, pro které jste poskytli svůj souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 1 písm. a) GDPR, pokud jste nevyužili svého práva odvolat souhlas (čl. 7 odst. 3 GDPR), jako např.:
Data / Kategorie dat Účel(y) Příjemce (Příjemci)
Identifikace a kontaktní údaje*, preferovaný kontakt, údaje o voze*, specifikace produktu a služby*, technické údaje o voze a servisní údaje, technické údaje o dílech a příslušenství, dílenské a servisní údaje Správa odběru/odhlášení newsletteru

Automobiles Peugeot a PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78 300 Poissy, Francie

 

Výše uvedení příjemci zpřístupňují vaše osobní údaje poskytovatelům (IT) služeb, kteří se podílejí na plnění přidružených účelů, zejména:

 

 • PSA Automobiles S.A., 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francie

 

 • LiveRamp France 25-29 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Francie. Údaje mohou být předávány společnostem skupiny LiveRamp v Evropě i v zahraničí, pokud byla případně získána potřebná povolení. Společnost LiveRamp Inc se sídlem ve Spojených státech amerických je certifikována v rámci Štítu soukromí EU–USA, což je mechanismus autocertifikace pro společnosti se sídlem ve Spojených státech amerických, který Evropská komise uznala jako mechanismus poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných evropským subjektem společnostem se sídlem ve Spojených státech amerických (www.privacyshield.gov).

3. SUBJEKT

Tento dokument obsahuje Právní ustanovení těchto Stránek. Jeho účelem je definovat podmínky nahlížení do Obsahu ze strany Uživatele. Upřesňuje, že prohlížení Obsahu je podmíněno dodržováním tohoto Právního ustanovení, jak je uvedeno v následujícím článku.

4. INTERAKCE SE SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI

4.1. Péče o zákazníky a zákaznická podpora prostřednictvím sociálních sítí

Společnost PEUGEOT můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím sociálních sítí. Například, pokud pošlete zprávu nebo cokoli publikujete na sociálních sítích PEUGEOT, je možné použít tyto informace k řešení problému, kvůli kterému jste společnost PEUGEOT kontaktovali. Abychom vám mohli pomoci, můžeme vás požádat, abyste prostřednictvím veřejné nebo soukromé zprávy poskytli dodatečné informace, jako jsou podrobnosti o dané věci, jméno, e-mail, VIN, telefon, místo (město/stát) a/nebo RZ, model a rok výroby vozu. Takto získané informace nebudou použity pro potřeby přímého marketingu; průzkum trhu zaměřený na zlepšování služeb a produktů bude prováděn pouze na základě agregovaných (anonymizovaných) údajů.

 

Upozorňujeme, že byste do příspěvku nebo zprávy neměli vkládat žádná citlivá data (například informace o rasovém nebo etnickém původu, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo údaje o zdraví). Upozorňujeme, že pokud cokoli zveřejníte na veřejném kanálu sociálních sítí, bude to přístupné komukoli.

4.2. Link na sociální sítě na webových stránkách (např. tlačítko TO SE MI LÍBÍ)

Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální sítě.

 

V zájmu ochrany vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek nepoužíváme pluginy pro sociální sítě. Místo toho jsou do webových stránek vloženy odkazy HTML, které umožňují snadné sdílení na platformách sociálních sítí. Vložení odkazu zabraňuje přímému spojení se servery různých sociálních sítí při otevření stránky z našich webových stránek. Po kliknutí na některé z tlačítek se otevře okno prohlížeče, které uživatele přesměruje na příslušnou webovou stránku poskytovatele služby (po přihlášení je možné použít například tlačítko TO SE MI LÍBÍ nebo SDÍLET). 

Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů a dalším využití vašich osobních údajů poskytovatelem a jeho webovými stránkami, jakož i o vašich právech a možných nastaveních na ochranu soukromí, naleznete v informacích o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele služeb.

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

 

Twitter: https://twitter.com/privacy

 

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

You Tube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz (právo na zapomnění), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Tato práva jsou založena na čl. 1 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), o čl. 6 odst. 1 písm. 6 (1) 1 a) GDPR v případě, že byl udělen souhlas.

 

Berte prosím na vědomí, že vaše výše uvedená práva jsou zákonem omezena a společnost PEUGEOT je povinna je splnit pouze za určitých podmínek.

 

Pokud chcete uplatnit svá práva, napište nám na: Automobiles Peugeot – Customer Relations Department, Case YT 227 – 2/10 Bd de l'Europe, 78092 POISSY, nebo nám zašlete e-mail na adresu: privacyrights-peugeot@mpsa.com. Více informací získáte na: https://peugeot-fr-fr.custhelp.com

 

Jako správce údajů můžeme vaše osobní údaje kdykoli aktualizovat (např. změnit adresu).

 

Chcete-li uplatnit své právo na podání stížnosti (čl. 77 RGPD), obraťte se na Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr.

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré budoucí změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Pravidelně kontrolujte změny zásad ochrany osobních údajů PEUGEOT.

6. KONTAKTUJTE NÁS

Odpovědnou osobu můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře: https://peugeot-fr-fr.custhelp.com/app/ask.

 

Můžete nám rovněž poslat dopis na adresu:

 

PSA Automobiles SA

Protection des Données Personnelles

Case courrier YT238

2-10 Boulevard de l’Europe

78307 Poissy CEDEX

 

Verze: Červenec 2020

 

Úplné informace o společnosti naleznete v Právním ustanovení.

ZÁSADY SPRÁVY SOUBORŮ COOKIES

Když navštívíte stránky www.peugeot.cz a zobrazíte si reklamní obsah, mohou být informace týkající se navigace vašeho zařízení (počítače, tabletu, chytrého telefonu atd.) na stránkách www.peugeot.cz uloženy v souborech cookies nainstalovaných ve vašem zařízení, a to v závislosti na volbách, které jste učinili ohledně souborů cookies, a které můžete kdykoli změnit.

JAKÝ JE ÚČEL SOUBORŮ COOKIES NA NAŠICH STRÁNKÁCH?

Soubor cookie může číst či upravovat v něm obsažené informace pouze jeho tvůrce.

Soubory cookies mohou být součástí reklamních ploch na našich stránkách. Tyto plochy zobrazují na vašem zařízení reklamní obsah různých inzerentů a přispívají k financování obsahu a služeb, které vám zpřístupňujeme.

Když si zobrazíte stránky www.peugeot.cz, můžeme být na základě vaší volby vedeni k tomu, abychom do vašeho zařízení instalovali různé soubory cookies, které nám umožní rozpoznat prohlížeč vašeho zařízení po dobu platnosti příslušného souboru cookie. Soubory cookies, které vytváříme, se používají k níže popsaným účelům, s výhradou vaší volby, která vyplývá z parametrů softwaru vašeho prohlížeče používaného během vašeho prohlížení stránek www.peugeot.cz, a k kterou můžete kdykoli změnit na www.peugeot.cz/kontaktujte-nas.

Soubory cookies, které vytváříme, nám umožňují:

 • vytvářet statistiky a zjišťovat návštěvnost a využívání různého obsahu stránek www.peugeot.cz (navštívené sekce a obsah, pohyb), což nám umožňuje zlepšovat atraktivitu a přizpůsobení našich služeb;
 • spočítat celkový počet námi zobrazených reklam na našich reklamních plochách, identifikovat tuto reklamu, příslušný počet zobrazení, počet prokliků, a případně následné akce provedené uživateli na stránkách, na které tyto reklamy vedou, aby bylo možné vypočítat částku, která náleží účastníkům reklamního distribučního řetězce (komunikační agentura, reklamní agentura, webová stránka/distribuční médium), a vypracovat statistiky;
 • přizpůsobit prezentaci našich stránek www.peugeot.cz preferencím zobrazení vašeho zařízení (použitý jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém atd.) během vašich návštěv našich stránek v závislosti na hardwaru a softwaru pro prohlížení nebo čtení, který vaše zařízení obsahuje;
 • přizpůsobit naše reklamní plochy preferencím zobrazení vašeho zařízení (použitý jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém atd.) v závislosti na hardwaru a softwaru pro prohlížení nebo přehrávání, který vaše zařízení obsahuje;
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazovaný na vašem zařízení našimi reklamními plochami v závislosti na navigaci vašeho zařízení na našich stránkách;
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazený na vašem koncovém zařízení pomocí našich reklamních ploch podle údajů o poloze (zeměpisná délka a šířka) předaných vaším koncovým zařízením s vaším předchozím souhlasem;
 • ukládání informací týkajících se formuláře, který jste vyplnili na našich stránkách www.peugeot.cz (registrace nebo přístup k vašemu účtu), nebo produktů, služeb či informací, které jste zvolili na našich stránkách www.peugeot.cz (předplacená služba, obsah objednávkového košíku atd.);
 • umožnit vám přístup k vyhrazeným a osobním oblastem našich webových stránek / naší aplikace, jako je váš účet, díky identifikátorům nebo údajům, které jste nám dříve poskytli;
 • provádění bezpečnostních opatření, například když jste po určité době požádáni o opětovné připojení k obsahu nebo službě.
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazovaný na vašem zařízení pomocí našich reklamních ploch s ohledem na údaje, které jste nám poskytli.

7. INFORMACE O PRODUKTECH A SLUŽBÁCH

Prvky, které se objevují na stránkách, odpovídají technickým parametrům platným v době jejich zveřejnění či aktualizace. Jsou obecné povahy a nemají smluvní charakter.

 

Produkty prezentované na těchto stránkách jsou distribuované ve Francii. V ostatních zemích se mohou lišit nebo nemusí být dostupné.

 

Všechny uvedené ceny jsou maximálními doporučenými maloobchodními cenami.

Soubory cookies vydané na našich stránkách třetími stranami

Vydávání a používání souborů cookies třetími stranami se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Níže najdete informace o účelu těch souborů cookies, o nichž víme, a o jejich původu.

a) Cookies třetích stran na našich reklamních plochách

Reklamní obsah (grafika, animace, videa atd.) zobrazený na našich reklamních plochách může obsahovat soubory cookies vydané třetími stranami: buď inzerentem, který daný reklamní obsah vytvořil, nebo společností, která je třetí stranou inzerenta (komunikační poradenská agentura, společnost zabývající se měřením návštěvnosti, poskytovatel cílených reklamních služeb atd.

Tyto soubory cookies vydané třetími stranami mohou po dobu své platnosti umožňovat:

 • počítat počet zobrazení reklamního obsahu šířeného prostřednictvím našich reklamních ploch, identifikovat takto zobrazenou reklamu a zjistit počet prokliků pro vypočítání ceny a vypracování statistik;
 • rozpoznat vaše zařízení při následném prohlížení jakýchkoli jiných stránek či služeb, kde tito inzerenti nebo třetí strany rovněž vytvářejí soubory cookies, a případně přizpůsobit tyto stránky a služby třetích stran nebo jimi vysílané reklamy prohlížení vašeho zařízení, o kterém mohou vědět.

b) Cookies externí reklamní agentury, která využívá naše reklamní plochy

Reklamní plochy na našich stránkách mohou být využívány jednou nebo více externími reklamními agenturami a v případě potřeby mohou obsahovat soubory cookies vytvořené jednou z nich. Tyto cookies mohou po dobu své platnosti umožňovat:

 • spočítat celkový počet reklam, které se zobrazily na našich reklamních plochách, identifikovat tuto reklamu, příslušný počet jejího zobrazení, počet prokliků a následné akce, které tito uživatelé provedli na stránkách, na které tyto reklamy vedou, pro vypočítání ceny účastníkům reklamního distribučního řetězce (zadavatel reklamy, komunikační agentura, reklamní prodejna, web/distribuční médium) a vypracování statistik;
 • přizpůsobit provozované reklamní plochy zobrazovacím preferencím vašeho zařízení (použitý jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém atd.) v závislosti na hardwaru a zobrazovacím nebo přehrávacím softwaru, který vaše zařízení obsahuje;
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazovaný na vašem zařízení prostřednictvím našich reklamních ploch podle navigace vašeho zařízení na našich stránkách;
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazený na vašem zařízení prostřednictvím našich reklamních ploch podle předchozího nebo následného procházení vašeho zařízení na stránkách třetích stran, na kterých příslušná reklamní síť rovněž vytváří soubory cookies, pokud byly tyto soubory cookies zaznamenány ve vašem zařízení v souladu s nastavením, které jste odsouhlasili s ohledem na tuto síť;
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazovaný na vašem koncovém zařízení prostřednictvím našich reklamních ploch podle údajů o poloze (zeměpisná délka a šířka), které vaše koncové zařízení předává na základně vašeho předchozího souhlasu;
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazený na vašem zařízení pomocí našich reklamních ploch podle osobních údajů, které jste případně poskytli této reklamní síti.

c) Další soubory cookies třetích stran

Peugeot France používá různé soubory cookies třetích stran za účelem analýzy pohybu uživatele internetu na stránkách a reklamních bannerech skupiny PSA. Tyto soubory cookies vytváří společnost Peugeot France nebo její poskytovatelé technických služeb za účelem měření návštěvnosti různých stránek, aby je mohla vyhodnotit a lépe uspořádat jejich obsah a sekce. Tyto soubory cookies rovněž umožňují v případě potřeby zjistit problémy s navigací a následně zlepšit přizpůsobení služeb. Tyto soubory cookies vytvářejí zejména anonymní statistiky a objemy návštěvnosti s vyloučením jakýchkoli jmenovitých informací. Tyto soubory cookies shromažďují anonymní údaje, které budou rovněž použity k personalizaci těchto stránek a dalších stránek skupiny PSA a reklamních bannerů. Životnost těchto souborů cookies pro měření návštěvnosti nepřesahuje 90 dní.

VAŠE VOLBY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIES

Máte různé možnosti, jak spravovat soubory cookies. Jakákoli změna v nastavení pravděpodobně změní způsob prohlížení internetu a podmínky přístupu k určitým službám, které vyžadují používání souborů cookies.

Pro změnu nastavení cookies se můžete rozhodnout kdykoli, a to níže popsanými způsoby.

 

Software prohlížeče můžete nastavit tak, aby se soubory cookies ve vašem zařízení ukládaly, nebo aby byly naopak odmítány, a to buď systematicky, nebo podle jejich tvůrce. Software prohlížeče můžete také nastavit tak, abyste mohli čas od času přijmout nebo odmítnout soubory cookies, a to ještě předtím, než se soubor cookie uloží do vašeho zařízení. Další informace naleznete v sekci „Jak uplatnit svá práva v závislosti na používaném prohlížeči“.

a) Povolení souborů cookies

Nahrání souboru cookie do zařízení v zásadě závisí na vůli uživatele zařízení, ten ho může kdykoli a bezplatně upravit prostřednictvím nastavení, které mu nabízí jeho navigační software.

Pokud jste ve svém navigačním softwaru souhlasili se záznamem souborů cookies ve svém zařízení, mohou být cookies vložené do prohlížených stránek dočasně uloženy ve vyhrazené sekci vašeho zařízení. Čitelné jsou pouze pro svého vydavatele.

b) Odmítnutí souborů cookies

Pokud odmítnete ukládání souborů cookies ve svém zařízení nebo pokud soubory cookies uložené ve svém zařízení vymažete, nebudete již moci využívat některé funkce, které jsou však nezbytné pro pohyb v určitých oblastech www.peugeot.cz. To by se stalo v případě, že byste se pokusili získat přístup k obsahu či službám PEUGEOT, které vyžadují vaši identifikaci. Stalo by se tak také v případě, že bychom my – nebo naši poskytovatelé služeb – nemohli z důvodu technické kompatibility rozpoznat typ prohlížeče používaného vaším zařízením, jeho jazykové a zobrazovací nastavení nebo zemi, ze které se vaše zařízení zřejmě připojuje k internetu.

 

Případně odmítáme veškerou odpovědnost za důsledky spojené se zhoršeným fungováním našich služeb, které vyplývají z nemožnosti zaznamenat nebo prohlížet soubory cookies nezbytné pro jejich fungování a které byste odmítli nebo vymazali.

Jak uplatnit práva v závislosti na používaném prohlížeči?

Pro správu souborů cookies a vaše volby je konfigurace každého prohlížeče jiná. Je popsána v nabídce nápovědy vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookies.

 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari™: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=en

Firefox™: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies

Opera™: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

atd.

Cookies Flash© z Adobe Flash Player™

Adobe Flash Player™ je aplikace, která umožňuje rychlý vývoj dynamického obsahu pomocí počítačového jazyka FLASH. FLASH (a podobné aplikace) si pamatuje nastavení, preference a používání tohoto obsahu pomocí technologie podobné souborům cookies. Adobe Flash Player™ však spravuje tyto informace a vaše volby prostřednictvím rozhraní, které se liší od rozhraní poskytovaného softwarem vašeho prohlížeče.

Pokud vaše zařízení zobrazuje obsah vytvořený pomocí jazyka FLASH, získáte přístup k nástrojům pro správu souborů cookies přímo z webových stránek https://www.adobe.com/cz/.

Vaše nastavení zaslané online napřímo

Pokud si nepřejete, aby naše reklamní plochy ukládaly ve vašem zařízení soubory cookies pro reklamní účely, můžete kliknout na tento deaktivační odkaz, který ve vašem zařízení uloží soubor cookie, jehož jediným účelem je deaktivace služeb přizpůsobení reklamy na námi provozovaných reklamních plochách. Upozorňujeme, že tento postup nezabrání zobrazování reklam na vašem zařízení. Zablokuje pouze technologie, které umožňují přizpůsobení reklamy vaší navigaci a zájmům.

Upozorňujeme, že výše popsané je založeno na souboru cookie. Pokud vymažete všechny soubory cookies uložené ve vašem zařízení (prostřednictvím prohlížeče), my – nebo naši poskytovatelé služeb – se již nedozvíme, že jste tuto možnost zvolili.

A konečně, pokud jste si přáli uložit deaktivační soubor cookie do svého zařízení a chcete opět zobrazovat reklamní obsah přizpůsobený navigaci vašeho zařízení, klikněte sem.

Vaše nastavení zaslané online napřímo k mezioborovým platformám

Webové stránky www.youronlinechoices.eu navrhli profesionálové v oblasti digitální reklamy, kteří jsou sdruženi v evropské asociaci EDAA (European Digital Advertising Alliance). Ve Francii spadá pod Interactive Advertising Bureau France.

Zjistěte si, které společnosti jsou na této platformě zaregistrovány a nabízejí možnost odmítnout nebo přijmout své soubory cookies k přizpůsobení reklam, které se mohou zobrazovat na vašem zařízení podle vašich aktivit na internetu: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

Tato evropská platforma je sdílena stovkami profesionálů v oblasti internetové reklamy a představuje centralizované rozhraní, které vám umožňuje vyjádřit odmítnutí či přijetí souborů cookies používaných za účelem přizpůsobení reklam. Ty se mohou zobrazovat na vašem zařízení na základně vašich aktivit na internetu. Upozorňujeme, že tento postup nezabrání zobrazování reklam na vámi navštívených webových stránkách. Zablokuje pouze technologie, které umožňují přizpůsobení reklam vašim zájmům.

 

Pokud nechcete, aby naše stránky shromažďovaly soubory cookies třetích stran přejděte na stránky Krux

 

Chcete-li tyto soubory cookies zakázat, můžete je deaktivovat: http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/