Podívejte se na obsah
Předběžná technická kontrola

PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ KONTROLA

PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ KONTROLA

Za 950 Kč

 

PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ KONTROLA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY technická kontrola obsahuje:

  • Speciální prohlídku vozu(i) Nabízí se ve značkové síti Peugeot u participujících opravců, je vyhrazena pro soukromé osoby. Kontrolované body se liší podle výbavy a provedení vozu, nenahrazují povinnou technickou prohlídku.   s cílem připravit vozidlo na povinnou státní technickou prohlídku
  • Podrobnou zprávu o výsledku kontroly
  • Bezplatný rozpočet na opravy, které je doporučeno provést pro úspěšné absolvování povinné technické prohlídky
  • Přistavení vozu ke státní technické prohlídce(i) Státní technická prohlídka musí být realizována do 1 týdne od provedení oprav ve značkovém servisu Peugeot. Opravy doporučené na základě výsledků předběžné technické kontroly musejí být provedeny v servisu sítě Peugeot, náklady na ně nejsou součástí paušální ceny. Vozidlo musí být v den přistavení ke státní technické prohlídce ve stejném stavu jako po opravách provedených ve značkovém servisu Peugeot. Za samotné přistavení vozu do stanice STK může být účtován dodatečný poplatek – dle podmínek zvoleného autorizovaného servisu.  
  • Garanci proplacení nákladů spojených s nařízenou opakovanou prohlídkou(i) Tato garance nezahrnuje náklady spojené s opravami případných závad zjištěných při státní technické prohlídce, kvůli kterým byla nařízena opakovaná prohlídka.  , pokud by vozidlo přes provedení doporučených oprav v servisu Peugeot neprošlo státní technickou prohlídkou

 

PROČ SI NECHAT PROVÉST PŘEDBĚŽNOU TECHNICKOU KONTROLU PŘED STÁTNÍ TECHNICKOU PROHLÍDKOU

  • Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením
  • Pro jistotu úspěšného absolvování povinné státní technické prohlídky

 

Nic nám neunikne! Zkontrolujeme váš vůz ve všech bodech jako při technické prohlídce, se zvláštním důrazem na místa, kvůli kterým by mohla být v případě problému nařízena opakovaná prohlídka.
Stačí se obrátit na váš autorizovaný servis Peugeot a sjednat si schůzku, abyste byli obslouženi za těch nejlepších podmínek.

 

ZKUŠENOSTI A PROFESIONALITA ZNAČKY PEUGEOT

Můžete využít špičkového vybavení a rad kompetentních odborníků, kteří se postarají, aby váš vůz prošel bez problémů povinnou státní technickou prohlídkou. Pokud si necháte provést doporučené opravy ve značkovém servisu, dostanete jednoletou záruku na použité díly a práci.

Po předběžné technické kontrole vám předáme kompletní podrobnou analýzu stavu vašeho vozidla a bezplatně zpracujeme kalkulaci cen případných oprav nezbytných pro úspěšné absolvování technické prohlídky.

 

JE VAŠE VOZIDLO VYBAVENO FILTREM PEVNÝCH ČÁSTIC (FAP)?

Pokud je jeho životnost již u konce, nabízíme Vám výhodné paušální ceny pro jeho výměnu. Je pravdou, že v okamžiku uvedení filtrů pevných částic na trh byla jejich výrobní cena poměrně vysoká. Nyní je situace naprosto odlišná. Filtry pevných částic jsou standardní součástí všech vznětových motorů, a tudíž se vyrábějí ve velkých sériích, což se samozřejmě projevilo i na ceně, kterou zákazník zaplatí za výměnu FAPu. Zákazník má sám možnost si porovnat, kolik zaplatí za odstranění FAPu za cenu nenávratného poškození vozu, porušení emisních předpisů a protiprávního jednání (vozidlo se stává nezpůsobilým provozu na pozemních komunikacích) a kolik zaplatí za výměnu FAPu v autorizované síti Peugeot.