Podívejte se na obsah
Předběžná technická kontrola

PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ KONTROLA

PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ KONTROLA
PROČ SI NECHAT PROVÉST PŘEDBĚŽNOU TECHNICKOU KONTROLU PŘED STÁTNÍ TECHNICKOU PROHLÍDKOU
  • Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením
  • Pro jistotu úspěšného absolvování povinné státní technické prohlídky

 

Nic nám neunikne! Zkontrolujeme Váš vůz ve všech bodech jako při technické prohlídce, se zvláštním důrazem na místa, kvůli kterým by mohla být v případě problému nařízena opakovaná prohlídka.
Stačí se obrátit na Váš autorizovaný servis Peugeot a sjednat si schůzku, abyste byli obslouženi za těch nejlepších podmínek.

PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ KONTROLA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:
  • Speciální prohlídku vozu(i) Nabízí se ve značkové síti Peugeot u participujících opravců, je vyhrazena pro soukromé osoby. Kontrolované body se liší dle výbavy a provedení vozu, nenahrazují povinnou technickou prohlídku.   s cílem připravit vozidlo na povinnou státní technickou prohlídku
  • Podrobnou zprávu o výsledku kontroly
  • Bezplatný rozpočet na opravy, které je doporučeno provést pro úspěšné absolvování povinné technické prohlídky
  • Přistavení vozu ke státní technické prohlídce(i) Státní technická prohlídka musí být realizována do 1 týdne od provedení oprav ve značkovém servisu Peugeot. Opravy doporučené na základě výsledků předběžné technické kontroly musejí být provedeny v servisu sítě Peugeot. Vozidlo musí být v den přistavení ke státní technické prohlídce ve stejném stavu jako po opravách provedených ve značkovém servisu Peugeot. Za samotné přistavení vozu do stanice STK může být účtován dodatečný poplatek – dle podmínek zvoleného autorizovaného servisu.  
  • Garanci proplacení nákladů spojených s nařízenou opakovanou prohlídkou(i) Tato garance nezahrnuje náklady spojené s opravami případných závad zjištěných při státní technické prohlídce, kvůli kterým byla nařízena opakovaná prohlídka.  , pokud by vozidlo přes provedení doporučených oprav v servisu Peugeot neprošlo státní technickou prohlídkou.
* Platí u participujících autorizovaných dealerů Peugeot.