MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (COVID-19) ČTĚTE ZDE

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

recyklace-baterii

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru. Společnost P Automobil Import s.r.o. zajišťuje v rámci solidárního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Peugeot je mají možnost bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru uvedených na internetové adrese http://www.zpetnyodber.eu.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf je společnost P Automobil Import s.r.o. zapsána v Seznamu povinných osob.

Konečný uživatel bude moci odevzdat použité průmyslové baterie (Li-Ion a NiMH) z automobilů značky Peugeot v kterémkoliv autorizovaném servisu Peugeot. Aktuální servisní síť je k zobrazení na odkazu níže.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru. Společnost P Automobil Import s.r.o. zajišťuje v rámci solidárního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Peugeot je mají možnost bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru uvedených na internetové adrese http://www.zpetnyodber.eu.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf je společnost P Automobil Import s.r.o. zapsána v Seznamu povinných osob.

Konečný uživatel bude moci odevzdat použité průmyslové baterie (Li-Ion a NiMH) z automobilů značky Peugeot v kterémkoliv autorizovaném servisu Peugeot. Aktuální servisní síť je k zobrazení na odkazu níže.