Svolávací akce

Svolávací akce se týkají vaší bezpečnosti nebo shodnosti vašeho vozidla s předpisy. Vložením VINu vašeho vozu do políčka níže si můžete ověřit, zda je na váš vůz vyhlášena výrobcem svolávací akce. V případě, že je vaše vozidlo dotčeno svolávací akcí, kontaktujte bezodkladně vašeho autorizovaného opravce. Tyto zásahy jsou prováděny bezplatně.
Pozn.: Nástroj kontroluje svolávací akce pouze u vozů registrovaných v ČR.Vyhledat

Kód VIN ("Vehicle Identification Number") je uvedený v technickém průkazu vašeho vozidla. Musí být složený ze 17 znaků, které mají na začátku VF3 nebo VR3

Popis není v tuto chvíli k dispozici. Kontaktujte servis.

Akce, které mají být realizovány

Bezpečnostní svolávací akce, které mají být realizovány

Modernizační akce, které mají být realizovány

Akce, které již byly realizovány

Bezpečnostní svolávací akce, které již byly realizovány

Modernizační akce, které již byly realizovány