ASISTENČNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ

/image/95/7/peugeot-3008-2016-088-fr.292957.jpg

Objevte technologie PEUGEOT na podporu bezpečnosti řízení :

TEMPOMAT

AKTIVNÍ

Aktivní tempomat/omezovač rychlosti je schopen přizpůsobit zadanou rychlost tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly.

Funkce je vhodná zejména pro plynulou jízdu po dálnici. Umožňuje vyhnout se systematickému vypínání tempomatu, jakmile se ve stejném pruhu vyskytne jiné vozidlo. Pokud radar zjistí přítomnost vpředu jedoucího vozu, začne působit na motor a akcelerační pedál a automaticky tak sníží rychlost až o 20 km/h, aby mezi vozidly zachoval bezpečný rozestup. Jakmile se jízdní pruh uvolní, tempomat zrychlí na původně nastavenou rychlost. Pokud zpomalení o 20 km/h není pro dodržení odstupu dostatečné, upozorní tempomat řidiče a přenechá mu kontrolu nad rychlostí jízdy.

ADAPTIVNÍ S FUNKCÍ STOP

Vůz má uprostřed předního nárazníku umístěný radar s maximálním dosahem 150 metrů. Adaptivní tempomat s funkcí Stop (ACC Stop) zajišťuje v rychlosti od 30 do 180 km/hod dvě funkce:

 • Automatická regulace rychlosti jízdy, kterou řidič zadal
 • Automatická úprava vzdálenosti od vozu jedoucího vpředu (3 předem nastavené úrovně: dlouhá, normální, krátká

Zjistí‑li systém vpředu přítomnost vozu jedoucího ve stejném pruhu, upraví automaticky pomocí motoru a brzd (rozsvítí se brzdová světla) rychlost jízdy tak, aby byl mezi vozy zachovaný bezpečný odstup, a to až do úplného zastavení (u vozů s automatickou převodovkou) nebo do rychlosti 30 km/hi

POHON KOL

GRIP CONTROL

Pomocí ovladače na středové konzoli si zvolíte režim, který nejlépe odpovídá adhezním podmínkám, v kterých se pohybujete. Patentovaný systém Grip Control je nejúčinnější ve spojení se speciálně uzpůsobenými pneumatikami.

Inteligentní protiprokluzový systém Grip Control optimalizuje pohon předních kol podle typu a sjízdnosti povrchu, po kterém se vůz pohybuje. Kontrolu nad řízením systém stále přenechává řidiči, ten se ovšem kdykoliv může spolehnout na inteligenci systému v režimu Standard nebo ovladačem zvolit některý z dalších režimů: 

 • Režim Standard je určený pro jízdu v běžných podmínkách s nízkou mírou prokluzu kol.
 • Režim Sníh přizpůsobí prokluz obou předních kol adhezním podmínkám na silnici, při rychlosti nad 50 km/hod se systém automaticky přepne do režimu Standard.
 • Režim Terén umožňuje bezpečný pohyb po kluzkém povrchu (bláto, mokrá tráva...) a rozjezd v náročných podmínkách. Systém převádí maximum točivého momentu na kolo s největší adhezí. Účinek je podobný jako u samosvorného diferenciálu (DGL), režim je určený pro jízdu po nezpevněných cestách do rychlosti 80 km/h.
 • Režim Písek umožňuje současný mírný prokluz obou předních kol a pomalý pohyb vpřed. Snižuje riziko zahrabání vozu. Při rychlosti nad 120 km/hod se automaticky přepne do režimu Standard.
 • Režim ESP Off dává řidiči možnost vypnout působení systému ESP a Grip Control. Do rychlosti 50 km/hod má řidič řízení pouze pod svou kontrolou.
/image/95/8/peugeot-2008-2016-214-fr.292958.jpg

ADVANCED GRIP CONTROL

Systém Advanced Grip Control (zesílená trakce) zahrnuje následující výbavu:

 • Vylepšený protiprokluzový systém s 5 funkčními režimy (Standard, Sníh, Bláto, Písek, ESP Off) ovládanými otočným ovladačem na středové konzoli
 • Speciální pneumatiky 18’’ M+S (Mud & Snow)
 • Hill Assist Descent Control (HADC) ‑ inovativní funkce, která při jízdě z kopce řidiči pomáhá mít vůz spolehlivě pod kontrolou. Vůz se ze svahu pohybuje pomalu (3 km/h) a řidič nemusí mít obavy, že by řízení nezvládl.
  • Funkci lze aktivovat tlačítkem na středové konzoli při jízdě rychlostí do 70 km/h. Při rychlosti nižší než 30 km/h se systém zapne automaticky.
  • Pokud je svah mírný a vůz se pohybuje bez obtíží, může řidič uvolnit akcelerační i brzdový pedál. Pokud je zařazený první nebo druhý převodový stupeň, rychlost zůstává omezená.
  • Pokud je svah prudký a/nebo vůz má s pohybem problém, může řidič vyřadit na pozici neutrál a tím aktivovat funkci HADC. Vůz se bezpečně pomalu pohybuje  vpřed.
  • Míra působení funkce HADC závisí na sklonu svahu:
   • v rozmezí 5 až 8 %: rychlost jízdy se pohybuje kolem 17 kh/h
   • více než 8 %: rychlost jízdy je omezena na 3 až 17 km/h

ACTIVE CITY BRAKE & ACTIVE SAFETY BRAKE

ACTIVE CITY BRAKE

Active City Brake (systém automatického nouzového brzdění) je nový asistenční systém, který v městském provozu dokáže zabránit srážce nebo zmírnit její následky. Na čelním skle je zabudovaný laserový snímač krátkého dosahu (Lidar), který detekuje překážky, jako je jedoucí vůz nebo vozidlo stojící ve stejném směru.

V případě, že hrozí riziko srážky a řidič nereaguje, systém aktivuje brzdění na plný výkon, aby snížil rozdíl rychlosti mezi vozem a překážkou. Automatické zpomalení může být až 10 m/s.

ACTIVE SAFETY BRAKE

Active Safety Brake (automatické nouzové brzdění) zakročí, pokud po upozornění řidič dostatečně rychle nezareaguje a nesešlápne brzdový pedál. Předchází tímto způsobem srážce nebo snížením rychlosti zmírní její následky. Systém zohledňuje vozidla stojící nebo jedoucí ve stejném směru i chodce na vozovce (nezachytí cyklisty, motocykly, zvířata a předměty na silnici). Active Safety Brake funguje za těchto podmínek:

 • Rychlost vozu je 5 až 140 km/h a je zjištěno jedoucí vozidlo.
 • Rychlost vozu je nižší než 80 km/h a je zjištěno vozidlo stojící ve stejném směru.
 • Rychlost vozu není vyšší než 60 km/h a je zjištěna přítomnost chodce. 

DISTANCE ALERT

Funkce Distance Alert upozorní řidiče v případě, že hrozí srážka s vpředu jedoucím vozidlem nebo chodcem ve vozovce. 

Zvukový signál a vizuální výstraha se objeví těsně před aktivací automatického nouzového brzdění (Active Safety Brake). 

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED NEÚMYSLNÝM OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU

STANDARDNÍ

Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu sleduje pomocí kamery umístěné v horní části čelního skla podélné značení na vozovce (plnou nebo přerušovanou dělicí čáru). Kamera analyzuje snímaný obraz a v případě, že v rychlosti vyšší než 80 km/h dojde ztrátou pozornosti řidiče k vychýlení vozu ze směru jízdy (bez zapnutého směrového ukazatele), aktivuje okamžitě zvukový a vizuální výstražný signál.  

AKTIVNÍ

V případě aktivního systému varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu provede systém v rychlosti od 65 do 180 km/h i korekci jízdní dráhy vozu: jakmile systém vyhodnotí, že by mohlo dojít k neúmyslnému přejetí dělicí čáry mezi jízdními pruhy, řízení se začne pozvolna stáčet na opačnou stranu, aby vůz zůstal ve své původní dráze. Řidič korektivnímu manévru může kdykoliv zabránit  pevným držením volantu (například při vyhýbacím manévru). Korektivní zásah do řízení se přeruší, jakmile dojde k aktivaci směrových ukazatelů. 

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU

STANDARDNÍ

Systém sledování mrtvého úhlu upozorní řidiče na přítomnost jiného vozidla v mrtvém úhlu výhledu na pravé nebo levé straně vozu. Je k dispozici ve spojení s předním a zadním parkovacím asistentem nebo paketem Visiopark 1.

AKTIVNÍ

/image/95/9/peugeot-308-2013-100-fr.292959.jpg

Při rychlosti v rozmezí 12 až 140 km/h systém upozorní řidiče rozsvícením kontrolky v příslušném vnějším zpětném zrcátku na přítomnost jiného vozidla (osobního nebo nákladního, cyklisty, motocyklu) v mrtvém úhlu výhledu.  

Systém pracuje ve spojení s aktivním systémem varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu: pokud řidič zapne směrový ukazatel a chystá se vybočit, aktivuje systém kromě výstražné kontrolky v příslušném zpětném zrcátku i korekci jízdní dráhy, aby pomohl řidiči srážce zabránit. 

KONTROLA POZORNOSTI ŘIDIČE

COFFE BREAK ALERT (systém sledování doby řízení)

Po dvou hodinách nepřetržité jízdy rychlostí vyšší než 65 km/h systém sledování doby řízení aktivuje upozornění doprovázené zvukovým signálem, které řidiči doporučí, aby si udělal přestávku.

DRIVER ATTENTION ALERT (systém sledování pozornosti řidiče)

Systém sledování doby řízení je doplněný další funkcí, která kontroluje pozornost řidiče za volantem. Kamera umístěná na čelním skle analyzuje dráhu vozu, porovnává vzdálenost od podélného značení na vozovce a podle způsobu řízení hodnotí míru soustředěnosti řidiče. V případě potřeby ho zvukovým a vizuálním signálem vyzve, aby zvýšil svou pozornost nebo si udělal přestávku.